Next Generation Jam 4.

Skola Breaku Battle, Jam, Súťaž, Tanec 1 Comment

Next Generation Jam je break dance (breaking) battle na ktorý sa môže prihlásiť úplne každý. Okrem súťažiacich sú vítaní rodičia, rodinní príslušníci, kamaráti a náhodní diváci. Cieľom Next Generation Jam …