Slovakia Kids Cypher

Nahrávam Podujatia
  • This podujatie has passed.
10 máj

Slovakia Kids Cypher

10. mája 2020
10. mája 2020
DK Dúbravka
Saratovská 2/A, 841 02 Bratislava

Slovakia Kids Cypher – je postupový 1VS1 breaking battle pre deti do 18 rokov žijúcich na Slovensku

Slovakia Kids Cypher je postupový 1VS1 battle, určený pre deti a mládež do 18 rokov žijúcich na Slovensku. Hlavným cieľom projektu je motivovať a vytvoriť vhodné podmienky pre rozvoj talentu detí a mládeže v tanci breaking (break dance ). Pozitívnym a jednoduchým spôsobom prispieť k pohybu a zdravému životnému štýlu detí a mládeže. Poslilniť spoluprácu medzi tanečnými školami, skupinami a jednotlivými tanečníkmi na Slovensku.

Súťaž je rozdelená do troch vekových kategórií. Najlepší b-boys a b-girls postupujú z kvalifikačných predkôl do veľkého finále, ktoré sa uskutoční na medzinárodnej súťaži Next Generation Jam v Bratislave. Súčasťou podujatia sú aj vzdelávacie workshopy a rôzne atrakcie zamerané na pohyb, relax a zábavu.

Video