Záverečné vystúpenie

Nahrávam Podujatia
12 jún

Záverečné vystúpenie

12. júna
12. júna
DK Dúbravka
Saratovská 2/A, 841 02 Bratislava

Obrovský pokrok v tomto školskom roku urobili všetci naši tanečníci a to z jedného dôvodu – všetci usilovne makali. Aj keď Škola Breaku nevypisuje vysvedčenia, sme presvedčení, že najvzácnejším ocenením pre nich bude váš potlesk. Ten môžete venovať vašim deťom počas vystúpenia, ktoré si spoločne s trénermi pripravili špeciálne iba pre vás.

Záverečné vystúpenie 2022