Image

TRÉNING ROBÍ KRÁĽOV

Zažite spolu s nami bohatý tanečný rok. Okrem pravidelných tréningov organizujeme vystúpenia, súťaže, tábory a veľa iných podujatí.

Stále prijímame aj nových záujemcov. Kontaktujte nás a dohodnite si skúšobný tréning. Skúšobný tréning je zadarmo.

Momentálne sú voľné kapacity už len na tréningu v Dúbravke - utorok / štvrtok od 14:50 – 15:50
O Škole Breaku


Škola Breaku je miesto pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť break dance (breaking) . Našim cieľom je inšpirovať deti a mládež efektívne tráviť voľný čas, rozvíjať svoj talent, osobnosť a robiť zároveň veľa pre svoje zdravie.

Našu tanečnú školu navštevujú deti od veku 6 rokov, ktoré sa učia porozumieť hudbe, kultúre, tanečnej histórii a základným aj pokročilým tanečným technikám.

Okrem pravidelných tréningov organizujeme množstvo iných podujatí akými sú tanečné súťaže, vystúpenia, vzdelávacie workshop a letné tábory.

Placeholder

O Škole Breaku

Škola Breaku je miesto pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť break dance .
Našim cieľom je inšpirovať deti a mládež efektívne tráviť voľný čas, rozvíjať svoj talent, osobnosť, charakter a robiť zároveň veľa pre svoje zdravie.

Našu tanečnú školu navštevujú deti od veku 6 rokov, ktoré sa učia porozumieť hudbe, kultúre, tanečnej histórii a základným aj pokročilým tanečným technikám.

Okrem pravidelných tréningov organizujeme množstvo iných podujatí akými sú tanečné súťaže, vystúpenia, vzdelávacie workshop a letné tábory.

Placeholder

Placeholder

Zakladatelia


Školu Breaku založili Roman Dexter Šamudovský a Zuzana Hanusová v roku 2013. Ich cieľom bolo vytvoriť miesto pre tanečníkov, kde sa môžu spoločne stretávať, spoznávať nových ľudí a hlavne tanečne aj osobnostne napredovať.

Zakladatelia

Školu Breaku založili Roman Dexter Šamudovský a Zuzana Hanusová v roku 2013. Ich cieľom bolo vytvoriť miesto pre tanečníkov, kde sa môžu spoločne stretávať, spoznávať nových ľudí a hlavne tanečne aj osobnostne napredovať.

Placeholder

Projekty


Okrem pravidelných tanečných lekcií organizujeme množstvo podujatí a projektov.


NEXT GENERATION JAM > medzinárodná break dance (breaking) súťaž pre deti a profesionálov.

SLOVAKIA KIDS CYPHER > break dance (breaking) liga určená pre deti a mládež do 18 rokov žijúcich na Slovensku.

WORKSHOPY > kvalitné vzdelávanie poskytuje skutočný základ pre úspech tanečníka. V Škole Breaku organizuje množstvo workshopov so vzácnymi hosťami z celého sveta.

LETNÝ TÁBOR / LETNÉ SÚSTREDENIE > každý deň je úplne iný, plný originálneho programu s množstvom nečakaných prekvapení a zážitkov.

Placeholder

Projekty

Okrem pravidelných tanečných lekcií organizujeme množstvo podujatí a projektov.

NEXT GENERATION JAM > medzinárodná break dance súťaž pre deti a profesionálov.

SLOVAKIA KIDS CYPHER > break dance liga určená pre deti a mládež do 18 rokov žijúcich na Slovensku.

HARDCORE DRILL > špeciálny tréningový koncept vytvorený na základe našich dlhoročných skúseností. Už názov napovedá, že ide o náročný tréning. Výhodou týchto špeciálnych tréningov je, že za relatívne krátky čas je vidieť výsledky a pokroky či už v sile, kondícii, ale aj zlepšenej technike tanca.

WORKSHOPY > kvalitné vzdelávanie poskytuje skutočný základ pre úspech tanečníka. V Škole Breaku organizuje množstvo workshopov so vzácnymi hosťami z celého sveta ( Ringo – USA, Keebz – USA, Uzee Rock – Ukrajina a mnoho ďalších)

LETNÝ TÁBOR > každý deň je úplne iný, plný originálneho programu s množstvom nečakaných prekvapení a zážitkov. Skvelý kolektív, jedinečná atmosféra, akčné súťaže, tanečné lekcie, breaková olympiáda, balónová vojna, špeciálny hosť, tanečné kino, prekvapenia a darčeky.

Placeholder