Next Generation Jam sa podaril!

tanečná-súťaž-next-generation-jam

Next Generation Jam sa podaril!

Našim cielom bolo podporiť a nabiť energiou najmä mladú generáciu tanečníkov. Podujatie bolo rozdelené na dve časti, vzdelávaciu (prednášky, workshopy) a tanečnú súťaž. Next Generation Jam 2024 sa podaril! Sleduj krátku rekapituláciu, ako to vyzeralo.

Prednáška športová psychológia – BSc. Sára Stašková

Cieľom prednášky bolo poskytnúť rodičom a trénerom praktické stratégie na zvládanie emócií v športe. Účastníci sa učili podporovať emocionálny vývoj detí a udržiavať pozitívne prostredie. Program kombinoval teoretické poznatky s diskusiou, zameriavajúc sa na rozvoj empatie a efektívnej komunikácie, aby podporil zdravé vzťahy medzi trénermi, rodičmi a mladými športovcami/tanečníkmi.

Breaking workshop – Bruce Momentum

Bruce je svetovou špičkou v breakingu a prinesol nám svoju kreativitu a neštandardný prístup k tomuto umeniu. Veľmi nás teší, že sa rozhodol zdieľať svoje bohaté know-how a cenné skúsenosti, čím prispel výrazne k rozvoju mladej generácie b-boys a b-girls.

Next Generation Jam 2024 – breaking battle

Ďalším vrcholom podujatia bol breaking (break dance) battle, kde sa súťažilo v troch kategóriách – deti, juniori a dospelí. NG Jam prilákal tanečníkov z celého spektra krajín – od Slovenska, Česka, Maďarska, Rakúska, Rumunska, Ukrajiny a Poľska, až po účastníkov z vzdialenejšej Venezuely a Afriky.

Ďakujeme za podporu!  Tešíme sa na ďalší ročník

Ďakujeme každému jednotlivcovi a organizácii, ktorí svojím časom, energiou alebo finančnými prostriedkami prispeli a podporili NG Jam. Projekt podporil Nadačný fond PwC v Nadácii Pontis, Mestská časť Bratislava-Dúbravka a The Legits Blast.

Ďakujeme!