Slovakia_kids_cyher_detská_break_súťaž

Slovakia Kids Cypher – súťaž pre deti a mládež

Skola Breaku Blog

Aj tento rok sa môžu tanečníci, ale aj diváci tešiť na breakovú súťaž pod názvom Slovakia Kids Cypher 😊 V dnešnom článku si zhrnieme tie najdôležitejšie informácie 😊

Čo je Slovakia Kids Cypher?

Slovakia Kids Cypher je postupová 1VS1 break súťaž, určená pre deti a mládež do 18 rokov žijúcich na Slovensku. Súťaž je rozdelená do troch vekových kategórií (do 11 rokov, 12 – 15 rokov, 16 – 18 rokov) a má dve predkolá (28.3.2020 v Bratislave a 2.5.2020 v Košiciach). Najlepší tanečníci postupujú do veľkého finále, ktoré sa uskutoční na medzinárodnej súťaži Next Generation Jam v Bratislave (16.5.2020)

Základné info + pravidlá predkolovej časti Slovakia Kids Cypher

Registrácia súťažiacich prebehne na mieste v deň podujatia.

Vstupné je zdarma pre súťažiacich aj divákov.

Súťažiaci sa môžu zúčastniť iba jedného predkola.

Súťaž je určená pre deti a mládež do 18 rokov žijúcich na Slovensku.

Vekové kategórie sú: do 11 rokov / 12 – 15 rokov / 16 – 18 rokov.

Do súťaže sa môžu zapojiť aj tanečníci, ktorí nepatria do tanečných škôl.

Predkolo je vedené formou cypheru („tanečný kruh“). Tanečníci sa ľubovoľne striedajú a tancujú v kruhu až kým porota nevyberie postupujúcich.

Z kruhu porota vyberie postupujúcich do battlu (battle = „tanečný súboj“. Podľa počtu zúčastnených sa dohodne počet postupujúcich – top 16 / 8 alebo 4).

Nasledujú klasické battles 1VS1

Víťazi predkola postupujú do veľkého finále, ktoré sa uskutoční na medzinárodnej súťaži Next Generation Jam v termín 16.5.2020 v Bratislave.

Predkolo západ SK (Bratislava)

Termín: 28.3.2020 (13:00 až 16:00)

Adresa: športová hala Pengym, Wolkrova 47, 851 01 Bratislava-Petržalka

Vstupné: zdarma

DJ: Majkl Knight

Porota: Twister, Nespi, Lufle 

Predkolo východ SK (Košice)

Termín: 2.5.2020 (12:00 až 16:00)

Adresa: tanečná škola Outbreak, Gudernová 3, 040 11 Košice

Vstupné: zdarma

DJ: Čučko

MC: Čiňan

Porota: Zuzka, Tino, Boro

Ceny pre víťazov

Víťazi predkola získavajú: víťazné plakety, voľný vstup na súťaž Next Generation Jam 6., voľný vstup na workshop s hlavným porotcom NG Jam, preplatené cestovné náklady na finále súťaže. 2. a 3. miesto získava vecné ceny.

Víťazi veľkého finále získavajú: víťazné plakety, vstupenky na festival The Legist Blast v Banskej Bystrici + vecné ceny. 2. miesto získava vecné ceny.

Organizátor projektu + veľká vďaka patrí

Hlavný organizátor projektu Slovakia Kids Cypher 2020 je Škola Breaku.

Veľká vďaka patrí všetkým zapojeným tanečným školám, jednotlivcom + Tony Moises, Tony Porucha, RTVS relácia Páli vám to? a chalanom z The Legits Blast.

Viac informácií o projekte nájdete tu > SLOVAKIA KIDS CYPHER 2020

Ukážka z minulého ročníka Slovakia Kids Cypher