Špeciálna plaketa – KRÁĽ MESIACA ŠKOLA BREAKU 2019/2020