tanecna-skola-skola-breaku-kral-mesiaca-2018-2019

Špeciálna plaketa – KRÁĽ MESIACA ŠKOLA BREAKU 2019/2020

Dexter & Zuzka Blog

Škola Breaku síce nevypisuje vysvedčenia, ale zato veľmi pozorne počas tréningov sleduje svojich zverencov a na konci každého mesiaca jednému z nich odovzdá špeciálnu plaketu KRÁĽ MESIACA. Je to ocenenie pre tanečníka, ktorý urobil v danom mesiaci najväčší pokrok, alebo sa mimoriadne snažil, alebo iným priaznivým spôsobom upriamil na seba pozornosť trénerov.

Minuloroční králi

tanecna-skola-skola-breaku-kral-mesiaca-2018-2019

S oceňovaním kráľov pokračujeme aj v novej sezóne 2019/2020. Okrem nového dizajnu plakiet pribudla ešte jedna veľká zmena a to v počte ocenených. Namiesto jedného kráľa, budeme oceňovať rovno dvoch 🙂 O nový dizajn kráľovských plakiet sa postaral už tradične Lukáš Vančo.
 

Opis návrhu novej plakety slovami autora

Dizajn plakety bol inšpirovaný charakteristickou slobodou breakdancu, jeho dynamikou a umeleckou rozmanitosťou. Základný koncept vychádza zo siluety stojacej na hlave a rukách. Štylizáciou bol dosiahnutý rozbiehavý efekt smerom z vnútra postavy, čo evokuje výbušnosť a spomínanú dynamiku. Končatiny sú abstraktne štylizované ako rôzne geometrické tvary, teda odkazujú práve na voľnosť, slobodu umeleckého vyjadrenia a rozmanitosť štýlov, ktoré breakeri majú. Oproti minulému roku sa zmenil aj formát plakety. Zo štvorcového na vysoký a štíhli. Nová plaketa takto nabrala na honosnosti a vážnosti.   

Už čoskoro odovzávame prvé kráľovské plakety. Všetkým tanečníkom držíme palce 😊 Výsledy zverejníme na našom Facebooku a Instagrame 😊