BREAKING ELEMENTS | Škola Breaku tutoriál

BREAKING ELEMENTS Škola Breaku tutoriál

BREAKING ELEMENTS | Škola Breaku tutoriál

Breaking je originálny (pôvodný) tanec hip-hopovej kultúry. Pri zrode vyzeral úplne inak ako teraz. Technicky bol jednoduchší a kládol dôraz hlavne na štýl prevedenia a muzikalitu.

Základné elementy breaku sú toprock, footwork, freeze a power moves. Okrem spomínaných 4 základných elementov existujú aj ďalšie podskupiny, ktoré b-boys a b-girls využívajú. Spomenúť môžeme napríklad tieto – go downs (drops), transitions, flips.

TOPROCK

Vertikálna zložka (tancuje sa v stoji na nohách). Patrí medzi prvú a najstaršiu časť tanečného štýlu breaking, napr. INDIAN STEP, SALSA STEP, KICK AND TWIST…

FOOTWORK

„Horizontálna zložka“, skupina krokov, pri ktorých je telo na zemi opreté o ruky a nohy vykonávajú rôzne kroky, napr. HOOKS, SIX STEP, KICK OUT… 

FREEZES

Zastavenia (výdrž) v určitých polohách, napríklad na hlave, ramene, rukách. Patria  sem aj rôzne pózy (napr. póza na kolene, atď…), zaraďujeme sem BABY FREEZE, CHAIR FREEZE, PLANK FREEZE…

POWER MOVES

Najznámejšia zložka, hlavne u laického publika. Fyzicky mimoriadne náročné pohybové cvičebné tvary/väzby, rotácia na hlave, vrtuľníky, napr. BACKSPIN, WINDMILL, HEADSPIN…

Okrem spomínaných 4 základných skupín existujú aj ďalšie podskupiny, ktoré b-boys a b-girls využívajú. Spomenúť môžeme napríklad tieto:

GO DOWNS (DROPS)

Prechody z toprocku napríklad do footworku, čiže zo stoja dolu na zem, napr. KNEE DROP, FRONT SWEEP, FULL SWEEP…

TRANSITIONS

Prechody, ktoré slúžia na prepájanie/kombinovanie rôznych cvičebných tvarov (napr. prechod z jedného „freeze-u“ do druhého „freeze-u“, alebo prepojenie dvoch footwork krokov, atď…).

FLIPS

Akrobatické cvičebné tvary, napr. backflif, premety, saltá.

ĎAKUJEME ❤️

Nadačnému fondu PwC a Nadácii Pontis, ktorý opäť podporili Školu Breaku a zafinancovali naše online vzdelávacie videjká & tutoriály ❤️

Ak potrebuješ poradiť:

Vyskúšaj naše tréningy v Dúbravke alebo v Petržalke  Skúšobný tréning je zadarmo.

Klikaj sem: Škola Breaku lekcie