Venuj nám 2%

2%_skola_breaku

Venuj nám 2%

Budeme vám veľmi vďační, ak sa rozhodnete podporiť Školu Breaku a jedinečné talenty, ktoré v nej vyrastajú. Vaše 2 % budú použité na rozvoj detí a našej budúcej generácie tanečníkov.

Vopred ďakujeme, vážime si VAŠU podporu!

ÚDAJE PRIJÍMATEĽA (Škola Breaku):

Obchodné meno alebo názov: I.N.A.K – pohybové a osobnostné rozvojové aktivity

Sídlo: Kresánkova 1, 84105, Bratislava – Karlova Ves

Právna forma: občianske združenie

IČO: 42356075

INFORMÁCIA PRE ZAMESTNANCOV:

Na poukázanie 2% z dane vyplňte prosíme toto tlačivo > Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby 

Priložte k nemu potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti > potvrdenie tlačivo  (tlačivo musí byť potvrdené zamestnávateľom)

Obidve vyplnené a podpísané tlačivá odovzdajte na daňovom úrade / osobne, alebo poštou/.

INFORMÁCIA PRE PODNIKATEĽOV A ŽIVNOSTNÍKOV:

Údaje o poukázaní 2% z dane vyplňte priamo vo vašom daňovom priznaní.

Tlačivá nájdete aj tu > rozhodni.sk

V prípade potreby konzultácie, nás prosím kontaktujte.