Záverečné vystúpenie Škola Breaku 2022

Záverečné vystúpenie Škola Breaku 2022

Obrovský pokrok v tomto školskom roku urobili všetci naši tanečníci a to z jedného dôvodu, všetci usilovne makali. Patrí im veľký rešpekt a POTLESK. Pozrite si krátku ukážku z nášho záverečného vystúpenia.