august 2022

Škola Breaku žila tancom aj cez prázdniny. Boli to bohaté a veľmi pestré týždne. Leto patrilo najmä táborom a príprave našej 9. sezóny. Ďakujeme všetkým táborníkom, rodičom, hosťom a trénerom. Boli ste perfektní. Tento projekt sa uskutočnil aj vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE a hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava. Ďakujeme!  Každý deň bol iný, plný originálneho programu Každý deň bol iný, plný originálneho programu. Tanečné tréningy, balónová vojna, opekačka, súťaže, špecialny hostia, workshopy capoeiry, parkouru, beatboxu, množstvo sprievodného programu a veľa veľa iného. 9. sezóna štartuje už čoskoro – Dúbravka / Petržalka