august 2022

Škola Breaku žila tancom aj cez prázdniny. Boli to bohaté a veľmi pestré týždne. Leto patrilo najmä táborom a príprave našej 9. sezóny. Ďakujeme všetkým táborníkom, rodičom, hosťom a trénerom. Boli ste perfektní. Tento projekt sa uskutočnil aj vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE a hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava. Taktiež ďakujeme za podporu pri kúpe nových pomôcok do Školy Breaku (tatami / dopadová žinenka), ktoré boli realizované finančnou podporou mestskej časti Bratislava-Petržalka Každý deň bol iný, plný originálneho programu Každý deň bol iný, plný originálneho programu. Tanečné tréningy, balónová