Title Image
#TreningRobiKralov

Lekcie Nové Mesto

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKANA LEKCIE ŠKOLA BREAKU – SEZÓNA 2023 / 2024

Po vyplnení a odoslaní prihlášky Vám zašleme potvrdenie a platobné inštrukcie
najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že Vám nebude doručený e-mail,
neváhajte nás kontaktovať.

Poznámka: Pokiaľ ste u nás ešte netrénovali, najprv si dohodnite skúšobný tréning.

    Údaje žiaka

    Údaje zákonného zástupcu

    Poznámka: Vyplniť v prípade, ak má žiak menej ako 18 rokov.