2 % pre Školu Breaku

2% skola breaku tanec pohyb

2 % pre Školu Breaku

Budeme vám veľmi vďační, ak sa rozhodnete podporiť Školu Breaku a jedinečné talenty, ktoré v nej vyrastajú. Vaše 2 % alebo 3% budú použité na rozvoj detí a našej budúcej generácie tanečníkov. Vopred ďakujeme, vážime si VAŠU podporu!

Obchodné meno alebo názov: I.N.A.K – pohybové a osobnostné rozvojové aktivity

Sídlo: Kresánkova 1, 84105, Bratislava – Karlova Ves

Právna forma: občianske združenie

IČO: 42356075


Na poukázanie 2% z dane vyplňte prosíme toto tlačivo > Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby 

Priložte k nemu potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti > potvrdenie tlačivo  (tlačivo musí byť potvrdené zamestnávateľom)

Obidve vyplnené a podpísané tlačivá odovzdajte na daňovom úrade.

Údaje o poukázaní 2% z dane vyplňte priamo vo vašom daňovom priznaní.

Tlačivá nájdete aj tu > rozhodni.sk

Ak ste dobrovoľničili v Škole Breaku (pomoc pri organizácií podujatí a iné…), vyplňte jeden nenáročný formulár a môžete nám darovať až 3% daní.

POTVRDENIE O VÝKONE DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI –  zasielame na vyžiadanie.