Author: sweemo 1

Autor fotky: Partychvil Rocking/ Rock Dance/ Uprock je tanečný štýl, ktorý sa začal vytvárať na konci 60.-tych rokov Rocking/ Rock Dance/ Uprock je tanečný štýl, ktorý sa začal vytvárať na konci 60.-tych rokov v New York City. Je chápaný ako prvotné vyjadrenie toho, čo sa dnes považuje za streetdance a je priamym predchodcom tanca, ktorý neskôr dostal názvy Breakdance, B-boying, Breaking. Oba štýly sa zrodili v prostredí pouličných gangov medzi zástupcami komunít afro-američanov a latino-američanov.  Vodítkom k pochopeniu vzniku, vývoja a podoby týchto tancov je prieskum faktorov, ktoré mali na vtedajšieho tanečníka najväčší vplyv.