Rocking/ Rock Dance/ Uprock

Sweemo_článok_o_Rocking/ Rock Dance/ Uprock

Rocking/ Rock Dance/ Uprock

Sweemo_článok_o_Rocking/ Rock Dance/ Uprock
Autor fotky: Partychvil

Rocking/ Rock Dance/ Uprock je tanečný štýl, ktorý sa začal vytvárať na konci 60.-tych rokov

Rocking/ Rock Dance/ Uprock je tanečný štýl, ktorý sa začal vytvárať na konci 60.-tych rokov v New York City. Je chápaný ako prvotné vyjadrenie toho, čo sa dnes považuje za streetdance a je priamym predchodcom tanca, ktorý neskôr dostal názvy Breakdance, B-boying, Breaking.

Oba štýly sa zrodili v prostredí pouličných gangov medzi zástupcami komunít afro-američanov a latino-američanov.  Vodítkom k pochopeniu vzniku, vývoja a podoby týchto tancov je prieskum faktorov, ktoré mali na vtedajšieho tanečníka najväčší vplyv. Medzi tieto vplyvy patrí okrem životného štýlu pouličných gangov, afro-americkej a latino-americkej kultúrnej tradície, taktiež populárna kultúra 60.-tych a 70.- tych rokov, či sociálna situácia v chudobných štvrtiach New Yorku v tej dobe.

V priebehu svojho vývoja Rocking nadobúdal množstvo podôb a je ťažké tento tanec jasne definovať, pretože sa často podstatne líšil v závislosti od miesta a času. V každej mestskej štvrti ho rôzne generácie tanečníkov formovali po svojom a to sa týkalo nielen pohybov, pravidiel či celkového prístupu, ale mohol sa líšiť tiež tým, aký význam mal pre danú komunitu.

Od svojho počiatku prešiel štýlovou kryštalizáciou, zabudnutím a znovuobjavením, rozšírením po celom svete a ustálením sa do podoby, v akej sa najčastejšie tancuje dnes.

Táto forma má niekoľko základných princípov:

Rocking je bojový tanec, pri ktorom sa snažia dvaja protivníci jeden druhého pretancovať, čiže prekonať prostredníctvom tanca. K prevahe nad súperom využívajú svoju muzikalitu, kreativitu, originalitu, pohybovú zásobu, ale taktiež agresívne alebo komické gestá a štylizované náznaky boja. Obidvaja tancujú naraz a každý z nich sa snaží toho druhého zosmiešniť, vyviesť ho z miery, stať sa pánom situácie a strhnúť na seba pozornosť publika.

Toto všetko sa musí diať v absolútnej súhre s hudbou. Hudba bola primárnou motiváciou všetkých pohybov, ktoré Rocking vytvára a tak je úplne kľúčová v poznávaní tohoto štýlu – nesie v sebe jeho podstatu. Aj preto je najdôležitejším kritériom hodnotenia kvality tanečného prejavu a pretože sa vždy tancuje na celú skladbu, pri posudzovaní sa neprihliada len na rytmické cítenie, ale taktiež na pochopenie skladby ako celku.

Prihliada sa aj na vnímanie  jej postupného vývoja od začiatku do úplného konca so všetkými počuteľnými nástrojmi, zvukmi, vokálmi, textom, jasnými i podprahovými významami, či jej skrytým posolstvom. V najlepšom prípade ide o interpretáciu vlastného príbehu v tomto mixe. Medzi žánre, na ktoré sa Rocking /Rock Dance/ tancuje, patria predovšetkým funk, soul, disco a rock.  Na zozname originálnych rockových songov nájdeme aj latino, afrobeat, alternatívnu hudbu, či new wave.

Tradičným útvarom v kultúre rockers je tzv. Apache Line, ktorá sa vytvorí zoradením viacerých battlujúcich dvojíc vedľa seba. Sú to dva rady tanečníkov postavených proti sebe. Termín pochádza z kultúry gangov, kde pojmom Apache Line označovali jeden z prijímacích rituálov. Na rozdiel od bezkontaktnej verzie, táto bola neúprosná / viď video/. Apache Line taktiež utvára bezpečnostnú linku medzi tanečníkmi, ktorá by sa z rešpektu k súperovi nemala prekračovať.

Rocking sa často delí do troch základných techník – freestyle, jerks a burns.

Freestyle je samotný tanec, je to vyjadrenie čisto tanečných kvalít. Pri freestyle sa zvlášť prostredníctvom širokej škály krokov manifestuje tanečníkova kreativita, groove a osobitý štýl.

Jerk je pre Rocking jednoznačne najtypickejším pohybom. Ide o agresívny, dynamický, trhavý pohyb, ktorý dokazuje tanečníkovu silu a technickú kvalitu. Jeho charakteristická rytmická skladba sa stáva jazykom bez slov, ktorým  battlujúci komunikujú a spoločne vytvárajú symbiotický tanec. Zdanlivo chaotický tanečný boj tak získava pravidlá a svojráznu krásu. Jerks sa predvádzajú predovšetkým v momente, kedy vypukne break, t. j. energetická perkusívna časť hudobnej skladby.

Burns sú gestá, posunky a náznaky boja, ktoré tanečník využíva na zneistenie /znemožnenie/ svojho súpera svojím dôvtipom, originalitou svojich bojových či zosmiešňujúcich nápadov a svojou schopnosťou kreatívne ich interpretovať v súlade s hudbou. Burns môžu byť agresívne /údery, kopance, zbrane…/ vtipné /cvrnknutie do nosa, využitie súperových dlhých fúzov na vybrnkanie melódie/ i neslušné / napr. sexuálne narážky každého druhu/. Často reagujú na momentálne situácie, ktoré pri battle nastanú a vždy by mali zvukovo, alebo významovo odrážať hudbu. Pri burns platí, že menej je viac. Ide hlavne o ich kvalitu, nie kvantitu.

Okrem vyššie popísaných techník sa v Rockingu využívajú aj drops, spins, floor-rock a ďalšie.

Pre tých, ktorí majú o Rocking hlbší záujem

Pre tých, ktorí majú o Rocking hlbší záujem, uvádzam informácie, ktoré môžu byť užitočné pri ďalšom štúdiu.

+++ Prví Rockers boli okrem iného ovplyvnení latinsko-americkými tancami /napr. Latin Boogaloo/ a takými osobnosťami ako bol James Brown, tanečníkmi ako Fred Astaire, Nicholas Brothers,  Sammy Davis Jr. alebo Gene Kelly. Social dances 60. –70.- tych rokov. Tiež v tej dobe extrémne populárnymi filmami kung-fu či komiksovými postavami /Tom a Jerry, Wile E.Coyote and the Road Runner…/

+++ Čo sa týka gang kultúry, odporúčam dokumenty Flyin‘ Cut Sleeves alebo 80 Blocks From Tiffany’s.

+++Medzi najslávnejšie rock songs patrí napríklad James Brown – Give It Up Or Turn It A Loose či Sex Machine, Jimmy Castor Bunch – It’s Just Begun, Incredible Bongo Band – Apache, Babe Ruth – The Mexican, Booker T. & The MGs – Melting Pot, Blackbyrds – Rock Creek Park, Baby Huey – Listen To Me alebo nižšie uvedená skladba od Gil Scott-Herona – The Bottle.

Za najhorúcejšiu rock crew 70.-tych rokov sú považovaní Touch of Rock a Dynasty Rockers (teraz na čele s Kingom Uprockom). King Uprock má nepochybne najväčšiu zásluhu na znovu oživení Rockingu a šírení jeho histórie. S archivovaním cenných informácií mu pomáhal Tiny Love, ktorého kanál na YouTube /Tiny1Love/ pôsobí ako bezodná studňa knowledge , plná rozhovorov s legendárnymi rockers.

+++ Brooklyn sa v 70.-tych rokoch priam hemžil rock crews. Okrem Touch of Rock a Dynasty Rockers tu rockovali napríklad Lil Dave Rockers, Dynamic Spinners, Mastermind Rockers, Floor Master Dancers, Just Begun Rockers a veľa, veľa  ďalších.

+++ Mnohí tiež skúmajú, ako bol Rocking chápaný v Bronxe a to prostredníctvom osobností ako sú Willie Marine Boy Estrada, Papo a Enoch.

https://youtu.be/W-L_zDAz5vU

+++ Novodobá generácia Dynasty Rockers má svojich členov po celom svete, rovnako ako napríklad Mastermind Rockers. Ďalšími výraznými americkými crews sú newyourskí  Incredible Breakers, 7Gems, Ready To Rock či kalifornský  Time To Rock. V Európe figuruje silná ruská scéna na čele s For The Rock alebo poľská crew Rock’n’Raw.  Rocking sa v súčasnosti ohromne rozširuje v Ázii, zvlášť v Číne a Taiwane.

+++ Na Facebooku je  skvelým zdrojom  informácií stránka Rock Dance Forum,  či skupina Rock Dance is Here.